Priser

For å gi klienten forutsigbarhet, tilbys fastpris på enkelte oppdrag. Adgang til å tilby fastpris avhenger av sakens omfang og kompleksitet. Dette avklares på det første uforpliktende møtet.

Dersom det ikke er avtalt fastpris på oppdraget, tas betalt etter medgått tid etter følgende timesatser:

Oppdrag for privatpersoner: kr 960,- pluss mva, totalt kr 1200,-.
Oppdrag for næringsdrivende/firma: kr 1200,- (eks mva).

Forsikring

Vær oppmerksom på at bistand ved tvist om eksempelvis hus, bil eller båt kan være dekket av dine forsikringer. Vi undersøker alltid om slik dekning er aktuell i din sak.

Fri rettshjelp

I enkelte type saker er det mulig å innvilge fri rettshjelp. Ta kontakt hvis du lurer på om dette gjelder din sak.