Effektiv bistand på de rettsområder som berører oss


Ønsker du avklart hvilke rettigheter du har eller behøver du bistand i en situasjon som har oppstått?

Mitt mål er å senke terskelen for å søke advokatbistand.

Jeg tilbyr derfor:

  • kostnadsfri vurdering av hvordan jeg kan hjelpe
  • lav timepris
  • en folkelig profil og en forståelig fremstilling av jusen

Mine hovedarbeidsområder er arv, familierett, fast eiendom, kjøpsrett, trygd, arbeidsrett og skatt. Les mer her om hvordan jeg kan bistå.